Více času na podstatné

Návrh vyhlášky o energetickém auditu a energetickém posudku a návrh vyhlášky o energetické náročnosti budov

18.10.2012 08:25

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) poslalo do vnějšího připomínkového řízení dva návrhy vyhlášek, které souvisí s novelou zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií. Jedná se o návrh vyhlášky o energetickém auditu a energetickém posudku a návrh vyhlášky o energetické náročnosti budov. Termín připomínek je stanoven na 23. října 2012.

Návrh vyhlášky o energetickém auditu a energetickém posudku stanoví rozsah energetického auditu, obsah energetického auditu a způsob jeho zpracování,  obsah energetického posudku a způsob jeho zpracování. Více k návrhu vyhlášky ZDE.

Návrh vyhlášky o energetické náročnosti budov stanoví a) nákladově optimální úroveň požadavků na energetickou náročnost budovy pro nové budovy, větší změny dokončených budov, jiné než větší změny dokončených budov, b) úroveň požadavků pro budovy s téměř nulovou spotřebou energie, c) metodu výpočtu energetické náročnosti budovy, d) vzor posouzení technické, ekonomické a ekologické proveditelnosti alternativních systémů dodávek energie, e) vzor stanovení doporučených opatření pro snížení energetické náročnosti budovy, f) vzor a obsah průkazu a způsob jeho zpracování, a g) umístění průkazu v budově. Více k návrhu vyhlášky ZDE.