Více času na podstatné

Návrh vyhlášky o energetickém štítkování a ekodesignu výrobků spojených se spotřebou energie

06.10.2011 07:36

Nazev předpisu: Návrh vyhlášky o energetickém štítkování a ekodesignu výrobků spojených se spotřebou energie

Termín připomínek: 25.10.2011

 

Anotace předpisu:

 

Vyhláška stanoví:

a)  náležitosti označování výrobků spojených se spotřebou energie energetickými štítky a jejich umísťování, provedení a obsah energetických štítků, informačních listů a technické dokumentace, metody a postupy měření, určení třídy energetické účinnosti a seznam výrobků spojených se spotřebou energie,

b) požadavky na ekodesign, náležitosti označování CE,  obsah ES prohlášení o shodě, postupy posuzování shody a předpoklad shody výrobků spojených se spotřebou energie, postupy ověřování požadavků na ekodesign a poskytování informací o výrobku spojeném se spotřebou energie a jeho užívání a seznam výrobků spojených se spotřebou energie.

 

Související předpisy EU:

Směrnice Komise 95/13/ES ze dne 23. května 1995, kterou se provádí směrnice Rady 92/75/EHS, pokud jde o uvádění spotřeby energie na energetických štítcích elektrických bubnových sušiček pro domácnost.

Směrnice Komise 98/11/ES ze dne 27. ledna 1998, kterou se provádí směrnice Rady 92/75/EHS, pokud jde o uvádění spotřeby energie na energetických štítcích zdrojů světla pro domácnost.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/55/ES ze dne 18. září 2000 o požadavcích na energetickou účinnost předřadníků k zářivkám.

Směrnice Komise 2002/40/ES ze dne 8. května 2002, kterou se provádí směrnice Rady 92/75/EHS s ohledem na uvádění spotřeby energie na energetických štítcích elektrických trub pro domácnost.

Směrnice Evropského parlamentu a rady 2009/125/ES ze dne 21. října 2009 o stanovení rámce pro určení požadavků na ekodesign výrobků spojených se spotřebou energie.

 

Seznam výrobků spojených se spotřebou energie pro energetické štítkování:

  1. pračky a pračky kombinované se sušičkou,
  2. televizní přijímače,
  3. chladničky, mrazničky a jejich kombinace,
  4. myčky nádobí,
  5. klimatizátory vzduchu
  6. bubnové sušičky prádla,
  7. elektrické trouby,
  8. elektrické ohřívače vody,
  9. zdroje světla,
  10. předřadníky k zářivkám

 

Seznam výrobků spojených se spotřebou energie pro ekodesign:

a) elektrická a elektronická zařízení určená pro domácnosti a kanceláře v pohotovostním režimu a ve vypnutém stavu,

b) set-top-boxy,

c) chladící spotřebiče,

d) televizní přijímače,

e) bezucpávková oběhová čerpadla,

f) elektromotory,

g) externí zdroje elektrické energie,

h) nesměrové světelné zdroje,

i) zářivky bez integrovaného předřadníku, vysoce intenzivní výbojky a předřadníky a svítidla,

j) pračky pro domácnost,

k) myčky nádobí pro domácnost

l) ventilátory poháněné elektromotory s příkonem v rozmezí od 125 W do 500 kW

 

 

Dokument ke stažení: návrh vyhlášky