Více času na podstatné

Návrh vyhlášky o stanovení ochranných pásem I. stupně přírodních léčivých zdrojů minerální vody jímané vrty BJ 321 (pramen sv. Josef) a BJ 331 (pramen Jaroslava) v katastrálním území Luhačovice

26.04.2011 07:18

Cílem navrhované právní úpravy je stanovení ochranných pásem I. stupně přírodních léčivých zdrojů minerální vody sv. Josef a Jaroslava zřídelní oblasti hydrogenuhličitano- chlorido-sodných minerálních vod a stanovení jasného a pevného rámce konkrétních ochranných opatření a omezení činností, které by mohly nepříznivě ovlivnit chemické, fyzikální a mikrobiologické vlastnosti těchto zdrojů, jakož i jejich zásoby a vydatnost. Stanovení ochranných pásem zdrojů je tedy nutným předpokladem pro zajištění efektivní a zejména právně vynutitelné ochrany a následného racionálního využití zásob kvalitní a zdravotně nezávadné minerální vody v dané zřídelní oblasti.

 

Dokumenty ke stažení:

a) průvodní dopis

b) důvodová zpráva

c) materiál

d) příloha

 

Termín připomínek: 11. 5. 2011