Více času na podstatné

Návrh vyhlášky o termínech a postupech výběru formy podpory, postupech registrace podpor u operátora trhu a termínu nabídnutí elektřiny povinně vykupujícímu

20.08.2012 09:09

Energetický regulační úřad (ERU) poslal do připomínkového řízení návrh vyhlášky "Vyhláška o termínech a postupech výběru formy podpory, postupech registrace podpor u operátora trhu a termínu nabídnutí elektřiny povinně vykupujícímu", která stanoví termíny a postupy výběru formy podpory a postupy registrace podpory elektřiny, provozní podpory tepla, podpory biometanu a podpory decentrální výroby u operátora trhu a termín nabídnutí elektřiny výrobcem elektřiny z obnovitelných zdrojů povinně vykupujícímu. Termín připomínek je stanoven na 7. září 2012. Více ZDE.