Více času na podstatné

Návrh vyhlášky o zásadách správné laboratorní praxe

25.10.2011 05:51

Název předpisu: Návrh vyhlášky o zásadách správné laboratorní praxe

Termín připomínek: 4. 11. 2011

Ministerstvo životního prostředí předložilo do připomínkového řízení návrh vyhlášky, která je prováděcím právním předpisem k návrhu zákona č. .../2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon), který je v současné době projednáván Parlamentem ČR jako tisk č. 311. Hlavním důvodem pro předložení návrhu je nutnost naplnit zmocnění uvedená v tomto novém chemickém zákoně.