Více času na podstatné

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu

25.09.2012 15:22

Ministerstvo zemědělství ČR poslalo do připomínkového řízení Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích). V návrhu je zapotřebí především reagovat na zkušenosti z praxe při respektování  požadavků vyplývajících pro jednotlivé členské státy ze Směrnice 2000/60/ES Evropského parlamentu a Rady ustavující rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky. Termín připomínek je stanoven na 23. října 2012. Více ZDE.