Více času na podstatné

Návrh zákona, kterým se mění zákon o ochraně veřejného zdraví

03.07.2012 10:08

Ministerstvo zdravotnictví poslalo do připomínkového řízení návrh zákona, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Původně požadované „hodnocení zdravotních rizik“, které musí být zpracováno autorizovanou osobou se jeví jako nadbytečně přísné, a proto je nahrazeno povinností předložit pouze tzv. „posouzení zdravotních rizik“. Více ZDE