Více času na podstatné

Návrh zákona o vyhlášení Národního parku Šumava a o změně zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

02.08.2012 14:51

Ministerstvo životního prostředí (MŽP) poslalo do připomínkového řízení návrh zákona o vyhlášení Národního parku Šumava a o změně zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. MŽP připravilo návrh zákona, který je výsledkem jednání u tzv. kulatého stolu, kde byly zastoupeny i dotčené obce a kraje, akademická sféra, zástupci tzv. stínové rady Národního parku apod. Více ZDE.