Více času na podstatné

Návrhy zkoušek na obratlovcích pro 27 látek

06.06.2011 08:43

V souladu s čl. 40 (2) nařízení REACH zveřejnila agentura ECHA na svých internetových stránkách informace o dalších 27 látkách a vyzývá třetí strany k předložení vědecky ověřených existujících informací a studií, souvisejících s návrhem zkoušek těchto látek.

 

Jedná se o tyto látky:

 • oct—1—ene
 • tetradec—1—ene || poz.: zkoušení navrženo s oct—1—ene (EC 203—893—7)
 • octadec—1—ene || poz.: zkoušení navrženo s oct—1—ene (EC 203—893—7)
 • hexadec—1—ene || poz.: zkoušení navrženo s oct—1—ene (EC 203—893—7)
 • dodec—1—ene || poz.: zkoušení navrženo s oct—1—ene (EC 203—893—7)
 • dodecene || poz.: zkoušení navrženo s oct—1—ene (EC 203—893—7)
 • octadecene || poz.: zkoušení navrženo s oct—1—ene (EC 203—893—7)
 • octacos—1—ene || poz.: zkoušení navrženo s oct—1—ene (EC 203—893—7)
 • hexacos—1—ene || poz.: zkoušení navrženo s oct—1—ene (EC 203—893—7)
 • dec—1—ene || poz.: zkoušení navrženo s oct—1—ene (EC 203—893—7)
 • hex—1—ene || poz.: zkoušení navrženo s oct—1—ene (EC 203—893—7)
 • tridecene || poz.: zkoušení navrženo s oct—1—ene (EC 203—893—7)
 • decene || poz.: zkoušení navrženo s oct—1—ene (EC 203—893—7)
 • Alkenes, C20—24 α— || poz.: zkoušení navrženo s oct—1—ene (EC 203—893—7)
 • Alkenes, C24—28 α— || poz.: zkoušení navrženo s oct—1—ene (EC 203—893—7)
 • hexadecene || poz.: zkoušení navrženo s oct—1—ene (EC 203—893—7)
 • nonene || poz.: zkoušení navrženo s oct—1—ene (EC 203—893—7)
 • tetradecene || poz.: zkoušení navrženo s oct—1—ene (EC 203—893—7)
 • heptanoic acid
 • 3,5,5—trimethylhexanoic acid
 • dodecamethylcyclohexasiloxane
 • 2,5—di—tert—pentylhydroquinone
 • 3—hydroxy—2,2—dimethylpropyl 3—hydroxy—2,2—dimethylpropionate
 • strontium nitrate
 • strontium carbonate || poz.: zkoušení navrženo se strontium nitrate (EC 233—131—9)
 • strontium chromate || poz.: zkoušení navrženo se strontium nitrate (EC 233—131—9)
 • Sulfite liquors and Cooking liquors, green

Komentáře mohou zainteresované subjekty předkládat v anglickém jazyce do 15. 7. 2011 formou elektronického formuláře v tabulce (Submit information).

 

Zdroj: MPO