Více času na podstatné

Návrhy zkoušek na obratlovcích pro 6 látek

14.06.2012 09:13

ECHA žádá třetí strany k předložení informací, které se týkají návrhů zkoušek na obratlovcích.

V souladu s čl. 40 (2) nařízení REACH zveřejnila ECHA na svých internetových stránkách informace o dalších 6 látkách a vyzývá třetí strany k předložení vědecky ověřených existujících informací a studií, souvisejících s návrhem zkoušek těchto látek:

termín předložení do 2. 7. 2012:

  • 3—((5—(3—(Dodecanoyloxy)—2,2—dimethylpropylideneamino)—1,3,3—trimethylcyclohexyl)methylimino)—2,2—dimethylpropyl dodecanoate (EC 700—071—4),
  • [1,3—phenylenebis(1—methylethylidene)]bis[tert—butyl] peroxide (EC 218—664—7) || pozn.: zkoušení navrženo s [1,3(or 1,4)—phenylenebis(1—methylethylidene)]bis[tert—butyl] peroxide (CAS number 25155—25—3) ,
  • bis(2,3—epoxypropyl) terephthalate (EC 230—565—0),
  • destillation fraction of chlorosilanes (EC 700—717—5) || pozn.: zkoušení navrženo s dichloro(dimethyl)silane (CAS number 75—78—5),
  • vinyl neononanoate (EC 259—160—7),

termín předložení do 19. 7. 2012:

  • Reaction mass of bis(2,2,6,6—tetramethyl—1—octyloxypiperidin—4—yl) 1,10—decanedioate and octane—1,8—diylbis[oxy(2,2,6,6—tetramethylpiperidine—1,4—diyl)] bis[2,2,6,6—tetramethyl—1—(octyloxy)piperidin—4—yl] didecanedioate (EC 406—750—9).

Komentáře mohou zainteresované subjekty předkládat v anglickém jazyce do uvedených termínů formou elektronického formuláře v tabulce (Submit information).

 

zdroj: MPO