Více času na podstatné

Návrhy zkoušek na obratlovcích pro 8 látek

27.08.2012 08:29

V souladu s čl. 40 (2) nařízení REACH zveřejnila ECHA na svých internetových stránkách informace o dalších 8 látkách a vyzývá třetí strany k předložení vědecky ověřených existujících informací a studií, souvisejících s návrhem zkoušek těchto látek:

 

termín předložení do 30. 8. 2012:

  • Reaction mass of 1—chlorobut—2—ene and 3—chlorobut—1—ene (EC 908—820—9),
  • Reaction mass of 2,5—bis(isocyanatomethyl)—bicyclo[2.2.1]heptane and 2,6—bis(isocyanatomethyl)—bicyclo[2.2.1]heptane (EC 411—280—2),
  • Reaction mass of Alkenes C20—24 and Alkenes C24—28 (EC 931—746—3) || Pozn.: zkoušení navrženo s oct—1—ene (EC Number 203—893—7, CAS number 111—66—0), octadec—1—ene (EC number 204—012—9, CAS number 112—88—9),
  • Resin acids and Rosin acids, fumarated, esters with pentaerythritol (EC 305—514—1)|| Pozn.: zkoušení navrženo s Rosin (CAS number 8050—09—7), Resin acids and Rosin acids, esters with pentaerythritol (CAS number 8050—26—8) and Rosin, fumerated (CAS number 65997—04—8),
  • Rosin, fumarated, reaction products with glycerol and pentaerythritol (EC 296—047—1)|| Pozn.: zkoušení navrženo s Rosin (CAS number 8050—09—7), Resin acids and Rosin acids, esters with pentaerythritol (CAS number 8050—26—8) and Rosin, fumerated (CAS number 65997—04—8),

 

termín předložení do 1. 10. 2012:

  • Ashes (residues), nonhazardous municipal solid waste (EC 937—417—0),
  • Raffinates (Fischer—Tropsch), C10—25—branched (CAS 1345668—40—7),
  • Reaction products of Fatty acids, C16—18 and C18—unsatd. and reaction mass of 1,3—alkanediol, 2—(hydroxymethyl)—2—[(methoxymethoxy)methyl]— and 1,3—heteromonocycle—5,5—dimethanol (EC 484—360—8).

 

Komentáře mohou zainteresované subjekty předkládat v anglickém jazyce do uvedených termínů formou elektronického formuláře v tabulce (Submit information).