Více času na podstatné

Návrhy zkoušek na obratlovcích pro další 4 látky

09.12.2011 09:08

Agentura ECHA žádá třetí strany k předložení informací, které se týkají návrhů zkoušek na obratlovcích.

V souladu s čl. 40 (2) nařízení REACH zveřejnila agentura ECHA na svých internetových stránkách informace o dalších 6 látkách a vyzývá třetí strany k předložení vědecky ověřených existujících informací a studií, souvisejících s návrhem zkoušek těchto látek.

Jedná se o tyto látky:

  • orthoboric acid, compound with 2—aminoethanol || Pozn.: a new TP on top of the ones already proposed and consulted earlier
  • 2—aminoethanol, monoester with boric acid || Pozn.: a new TP on top of the ones already proposed and consulted earlier
  • methyl isothiocyanate
  • Shale oils,
  • Shale oils, light,
  • Shale oils, heavy.

Komentáře mohou zainteresované subjekty předkládat v anglickém jazyce do 2. 1. 2012 formou elektronického formuláře v tabulce (Submit information).

 

 

Zdroj: MPO