Více času na podstatné

Návrhy zkoušek na obratlovcích pro dalších 12 látek

10.11.2011 10:28

Agentura ECHA žádá třetí strany k předložení informací, které se týkají návrhů zkoušek na obratlovcích.

V souladu s čl. 40 (2) nařízení REACH zveřejnila agentura ECHA na svých internetových stránkách informace o dalších 12 látkách a vyzývá třetí strany k předložení vědecky ověřených existujících informací a studií, souvisejících s návrhem zkoušek těchto látek.

Jedná se o tyto látky:

termín předložení do 28. 11. 2011:

 • di—tert—butyl 1,1,4,4—tetramethyltetramethylene diperoxide
 • vinyl neononanoate
 • vinyl 2—ethylhexanoate || pozn.: zkoušení navrženo s vinyl neononanoate (EC 259—160—7)
 • sodium chloroacetate
 • chloroacetic acid || pozn.: zkoušení navrženo se sodium chloroacetate (EC 223—498—3)
 • sodium trichloroacetate, TCA || pozn.: zkoušení navrženo se sodium chloroacetate (EC 223—498—3)
 • trichloroacetic acid || pozn.: zkoušení navrženo se sodium chloroacetate (EC 223—498—3)

termín předložení do 5. 12. 2011:

 • 2—piperazin—1—ylethylamine

termín předložení do 19. 12. 2011:

 • Copper hydroxide nitrate
 • Alkenes, C11—12 || pozn.: zkoušení navrženo s oct—1—ene (EC 203—893—7)
 • Multi—Wall Carbon Nanotubes, synthetic graphite in tubular shape
 • Reaction mass of Alkenes C20—24 and Alkenes C24—28 || pozn.: zkoušení navrženo s oct—1—ene (CAS number 111—66—0)

 

Komentáře mohou zainteresované subjekty předkládat v anglickém jazyce do uvedených termínů formou elektronického formuláře v tabulce (ECHA — Submit information).

 

Zdroj: MPO