Více času na podstatné

Návrhy zkoušek na obratlovcích pro dalších 28 látek

26.07.2011 07:44

V souladu s čl. 40 (2) nařízení REACH zveřejnila agentura ECHA na svých internetových stránkách informace o dalších 28 látkách a vyzývá třetí strany k předložení vědecky ověřených existujících informací a studií, souvisejících s návrhem zkoušek těchto látek.

Jedná se o tyto látky:

 • N—(3—aminopropyl)—N`—[3—(C16—18 (even numbered), C18 unsaturated alkyl amino)propyl]propane—1,3—diamine || pozn.: zkoušení navrženo s tallow triproplylene triamine and tallow dipropylenetriamine (identifiers not available)
 • N,N,N`,N`,N``—Pentamethyl—N—C16—18 (even numbered) C18 unsat.—alkyl—1,3—propanediammonium chloride
 • 2,2`—(octadec—9—enylimino)bisethanol
 • diethyl ether
 • diisopropyl ether
 • isodecyl diphenyl phosphate
 • hydrazine
 • 1—Hexanol, 2—ethyl—, manuf. of, by—products from, distn. residues
 • sodium hexahydroxoantimonate
 • 1,3—dioxepane
 • Fuel oil, no. 2 || pozn.: zkoušení navrženo s full—range straight run gas oil
 • Fuels, diesel, no. 2 || pozn.: zkoušení navrženo s full—range straight run gas oil
 • Gas oils (petroleum), hydrotreated light vacuum || pozn.: zkoušení navrženo s full—range straight run gas oil
 • 5—methylhexan—2—one
 • Dodecene, hydroformylation products, high boiling
 • Octene, hydroformylation products, high—boiling
 • pentan—3—one
 • pentane—2,4—dione
 • calcium carbonate
 • N,N—dimethyldecan—1—amide
 • sodium N—lauroylsarcosinate
 • Alcohols, C18—22, distn. residues
 • 2—Oxepanone, polymer with 2—ethyl—2—(hydroxymethyl)—1,3—propanediol
 • decahydronaphthalene
 • N—[2—(piperazin—1—yl)ethyl]C18—unsatured—alkylamide
 • Polysulfides, bis[3—(triethoxysilyl)propyl]
 • Heptanal || pozn.: zkoušení navrženo s Heptanoic acid (CAS 111—14—8)
 • tris[4—(diethylamino)phenyl]methylium acetate || pozn.: zkoušení navrženo s N—vinylformamide (EC 236—102—9 and CAS 13162—05—5)

Komentáře mohou zainteresované subjekty předkládat v anglickém jazyce do 29. 8. 2011 formou elektronického formuláře v tabulce (Submit information) přístupného na adrese: ECHA — Testing proposals involving vertebrate animals.

 

Zdroj: MPO