Více času na podstatné

Názor Evropanů na efektivní využívání zdrojů

06.11.2013 13:39

Evropská komise v roce 2011 publikovala rozsáhlý průzkum “Postoj Evropanů k efektivnímu využití zdrojů“ (EU Commision. Flash Eurobarometer - Attitudes of Europeans towards resource efficiency. Analytical report. 2011.), který se věnoval vnímání, postojům a postupům obyvatel Evropské unie vůči efektivnímu využívání zdrojů, recyklaci a odpadovému hospodářství. Studie přinesla velmi zajímavé výsledky především v oblasti toho, jak Evropané vnímají použité výrobky tzv. z druhé ruky a co je k jejich nákupu motivuje. Průzkum byl založen na 27 164 výpovědích občanů (15 let a starší) ze všech sedmadvaceti zemí EU.

Podle výsledků průzkumu si většina lidí v EU myslí, že by státy mohly být, co se týče využití přírodních zdrojů, efektivnější. Podíl občanů, kteří tento postoj zastávají, byl vysoký ve všech zemích. V průměru se jednalo o 87 procent. Zároveň bylo zjištěno, že 9 z 10 občanů alespoň někdy třídí svůj odpad za účelem recyklace či kompostování.

 

Poptávka po produktech z druhé ruky

Ochota Evropanů nakupovat věci z druhé ruky, například nábytek, elektroniku či textil, je relativně vysoká. Celkem jich sedm z deseti (68 %) prohlásilo, že by si takový produkt koupilo. Tentokrát se však výsledky v závislosti na státu, ve kterém byl průzkum proveden, lišily. Zatímco ve Finsku a Švédsku vyjádřilo ochotu pořídit si výrobek z druhé ruky 86 až 87 % občanů, na Slovensku jich bylo jen procent čtyřicet.

Téměř ve všech členských státech měli lidé největší zájem o second-handový nábytek (56 %) a elektroniku (45 %). Až za nimi skončil textil, jako je oblečení povlečení či závěsy (36 %).

Tento průzkum přinesl také jedno velice překvapivé zjištění. A to, že paradoxně nejméně pozitivně se k nákupu zboží z druhé ruky staví lidé nezaměstnaní a s nejnižším vzděláním, kterým je více než 54 let. Mladší respondenti, jako například studenti, stojí na opačném pólu z hlediska ochoty nakupovat použité zboží. A je jedno, jestli se jedná o nábytek, elektroniku či textil.

 

Důvody, proč nekoupit zboží z druhé ruky

Proč vlastně lidé odmítají nakupovat zboží z druhé ruky? Podle průzkumu je nejčastějším důvodem (58 %) kvalita a užitkovost produktu. Toto byl nečastější důvod napříč všemi státy, kde průzkum proběhl.

Vedle toho polovina respondentů uvedla obavu o zdraví a bezpečnost. Třetím nejčastějším důvodem pak byla menší atraktivita zboží z druhé ruky. To je mimochodem aspekt, který se prolíná všemi socio-demografickými skupinami, které se průzkumu účastnily. Pozitivní je to, že tlak okolí, tedy obava z toho, co si budou myslet ostatní, byl nejméně častým důvodem proč nekoupit použité věci.

(lš)

 

Zdroj: Odpadové fórum 9/2013