Více času na podstatné

Názvy látek z Kandidátského seznamu nově v databázi ECHA term ve 22 jazycích

18.10.2011 06:50

Názvy látek vzbuzujících velmi velké obavy z Kandidátského seznamu jsou nyní k dispozici ve 22 jazycích EU v databázi ECHA term. Uživatelé mají přístup k databázi zdarma. Registrovat se musí jen uživatelé, kteří mají zájem o stažení dat nebo chtějí podat připomínky.

ECHA term je vícejazyčná terminologická databáze obsahující hlavní terminologii z nařízení REACH a CLP. Databáze vychází vstříc potřebám různých uživatelů: zainteresovaným subjektům z hlediska REACH a CLP, státním orgánům, překladatelům, tlumočníkům a široké veřejnosti. Jejím cílem je zlepšit srozumitelnost komunikace v oblasti regulace chemických látek v EU. Další terminologie bude průběžně zahrnována do databáze.

Databáze ECHA term:

https://echa.cdt.europa...ByQueryLoad.do?method=load

 

zdroj: MPO