Více času na podstatné

Nečas: Dokončení Temelína bude významným impulsem pro český průmysl

13.09.2012 08:58

Předseda vlády Petr Nečas se v pondělí 10. září 2012 zúčastnil Sněmu Svazu průmyslu a dopravy v BrněPředseda vlády Petr Nečas zahájil dne 10. září 2012 v Brně Sněm Svazu průmyslu a dopravy. "Chceme, abychom měli čtyři bloky Temelína, aby na dostavbě spolupracovaly české firmy a podniky. Jsou zde ještě další prvky, jako je modernizace přenosové soustavy, do které v následujících letech chce ČEPS investovat přes dvě miliardy euro. Chceme skutečně pomoci českým průmyslovým firmám i z hlediska státních aktiv tam, kde je to možné." ukončil  P. Nečas svůj projev. Níže uvádíme části projevu, které se týkají energetiky.

 
Do roku 2020 je možné pozastavit rozvoj obnovitelných zdrojů energie

Další potřebnou oblastí je energetická stabilita. Máme vysoký podíl sekundárního sektoru, ten je z hlediska své konkurenceschopnosti závislý na cenách vstupů. Ceny energie z tohoto pohledu jsou nesmírně důležité. Musíme si udržet nezávislý energetický mix, ve kterém bude nadále samozřejmě velmi významný podíl jaderné energetiky, ale i například energetiky založené na uhlí, především v oblasti teplárenství. Musíme zkrotit obnovitelné zdroje energie. Je skutečností, že se stávají brzdou naší ekonomiky. To byla jedna z věcí, kterou jsme začali řešit po vzniku vlády pod mým vedením v létě roku 2010 a pro mě je nepochopitelné, proč předchozí vláda v této věci postupovala způsobem, kterému ne zcela rozumím.

Kdybychom nezatáhli prudce za záchrannou brzdu, tak by nastala ještě tvrdší situace než situace, která nastala. Pokud připomenu, že jenom výkon instalovaných fotovoltaických elektráren dosáhl v naší zemi do konce roku 2010 větší výkonnosti, než je výkon celé dukovanské jaderné elektrárny, já to v našich zeměpisných podmínkách považuji za věc, která není pozitivní. Nyní musíme zabránit, aby se podobné věci nestaly v oblasti větrné energie, ale i v oblasti bioplynu. To je jedna z klíčových součástí naší energetické koncepce. Máme Evropskou unií dojednaný závazek dosáhnout zhruba 13,5 procenta obnovitelných zdrojů energie v celém energetickém mixu, což je jeden z nejnižších v rámci Evropské unie. V současnosti jsme se dostali na úroveň deseti procent. Nevidím jeden jediný důvod, proč do roku 2020 nepozastavit rozvoj tohoto typu energetiky, který nás stojí dohromady ve zvýšených cenách energie a v příslušných dotacích ze státního rozpočtu 40 miliard korun ročně, tzn. více než jedno procento hrubého domácího produktu platíme ze svých kapes na obnovitelné zdroje energie a tady musíme jednoznačně vystavit stopku tomuto nepříznivému vývoji.

 
Ceny energií nesmí být limitující pro český průmysl

V oblasti dalších energetických surovin jako je ropa a plyn je důležité, abychom pokračovali ve strategii diverzifikace zdrojů a přepravních tras. Musíme si udržet základní strategickou energetickou bezpečnost, tzn. nemůžeme připustit situaci, kdy by byl například výrazně oslaben český petrochemický průmysl. Nadále potřebujeme, aby byl součástí našeho průmyslu a abychom nebyli závislí na dovozu některých petrochemických produktů.

Důležité také je pokračovat ve strategii propojování energovodů, ať v oblasti plynu, ropy, produktovodů, elektrických energií se svými sousedy, protože to mimo jiné vytváří schopnost uplatnit tržní mechanismy a možnost ekonomické soutěže v nákupech dodávek těchto klíčových energetických surovin. Z tohoto pohledu stát a Energetický regulační úřad musí dělat všechno, co je v jejich silách a možnostech, aby se ceny energií nestaly limitujícím faktorem konkurenceschopnosti českého průmyslu. Vedle toho je nutné zabránit sociálním dopadům na české domácnosti.

S problematikou energetiky velmi silně souvisí i problematiky environmentální legislativy, která v 99 procentech případů je implementací evropských norem. Česká republika musí nadále pokračovat ve své strategii, patřit mezi země používající zdravý rozum při jednání na úrovni Evropské unie, které nepodléhají módním vlivům a různým moderním náboženstvím typu globálního oteplování způsobeného člověkem, což dnes nemá charakter vědecky podložené teorie, ale spíš to nabývá prvků náboženského smýšlení. Musíme mít odvahu s těmito věcmi polemizovat.

 
Na podporu hospodářského růstu nesmíme zapomenout

Pátou oblastí je mobilizace aktiv státu při ekonomickém vývoji. Zapojujeme některé finanční prostředky, které dosud ležely na účtech v bankách, patří různým státním podnikům, státním firmám, zbytečně zahálejí. Součástí tohoto bodu je i důraz na dokončení dvou bloků temelínské jaderné elektrárny, což bude velmi významný impuls pro český průmysl. Chceme, abychom měli čtyři bloky Temelína, aby na dostavbě spolupracovaly české firmy a podniky. Jsou zde ještě další prvky, jako je modernizace přenosové soustavy, do které v následujících letech chce ČEPS investovat přes dvě miliardy euro. Chceme skutečně pomoci českým průmyslovým firmám i z hlediska státních aktiv tam, kde je to možné.

 

Celý rozhovor si můžete přečíst ZDE.

 

Zdroj: vlada.cz