Více času na podstatné

Nehmotné statky a průmyslová práva - jejich ochrana, oceňování a komerční využití

02.05.2011 12:48

https://www.tc.cz/dokums_raw/tcnehmotnestatkyobalkafinsmall_144.jpgTC AV ČR vydalo v rámci aktivit sítě EEN v ČR s podporou MPO knihu Nehmotné statky a průmyslová práva - jejich ochrana, oceňování a komerční využití. Publikace je určena především malým a středním inovačním podnikům a výzkumným organizacím, kterým nabízí přístupnou formou  ucelený přehled aspektů ochrany a využití průmyslových práv a práv k duševnímu vlastnictví, které mohou upotřebit ve své každodenní praxi. V knize je zařazena i kapitola  vysvětlující problematiku IPR v projektech 7. RP. Publikaci si můžete prohlédnout a stáhnout, tištěnou verzi lze objednat prostřednictvím formuláře.