Více času na podstatné

Nejdůležitější novinky v oblasti evropské energetiky

04.09.2012 09:39

EU vynaloží 1,5 miliardy eur na financování nízkouhlíkových projektů

 • Evropská komise vyhradila 1,5 miliardy eur na financování obnovitelných zdrojů a projektů zachycování a podzemního ukládání oxidu uhličitého (tzv. technologie CCS).
 • Investice do nízkouhlíkových projektů jsou klíčové pro naplnění cíle snížení emisí skleníkových plynů, ke kterému se EU zavázala. Peníze pochází z aukcí emisních povolenek.

Evropští energetičtí úředníci přicházejí na chuť pobřežní ropě a břidlicovému plynu

 • Ve svém projevu na  energetické konferenci v Bruselu navázal komisař Oettinger na svoji nedávnou výzvu pro Evropu, konkrétně na návrh přijmout čtvrtý energetický cíl.
 • Tento cíl by měl být podle Oettingera naplněn zvýšením konkurenceschopnosti Evropy v oblasti snížení závislosti na dovozu ropy a zemního plynu.

Čtyři velké výzvy pro evropský trh s plynem

 • Přechodem na nový regulační režim se evropský trh s plynem ocitl ve velmi zranitelné pozici. S liberalizací zmizely staré jistoty a nové se zatím nezaběhly, což snižuje evropskou bezpečnost dodávek zemního plynu.
 • Německý institut pro mezinárodní a bezpečnostní záležitosti (SWP) identifikoval čtyři hlavní oblasti, které by měli zákonodárci a subjekty operující na trhu s plynem začít urychleně řešit.

ENSREG s Komisí na další návštěvě

 • ENSREG vydala koncem července Akční plán, který navrhuje follow-up k zátěžovým testům a souhlasí s dodatečnými návštěvami jaderných elektráren.
 • Účastníky návštěv jsou členové původních hodnotících týmů a zástupci Evropské komise. Po hodnotící misi na JE Dukovany se druhé kolo uskuteční v polovině září na JE Temelín.

Unicorn dodá softwarové řešení

 • Společnost Unicorn Systems se stala dodavatelem softwarového řešení pro projekt regionálního propojení trhů s elektřinou. Zadavatelem projektu je sdružení šesti evropských energetických burz a jeho hodnota převyšuje 1 milion eur.

Nové úvěry pro výstavbu italských plynovodů

 • Italská společnost zabývající se přepravou zemního plynu Snam získala nové úvěry, které jsou určeny na financování výstavby dvou nových plynovodů a elektrárny včetně jejich připojení do současné sítě.
 • Délky plynovodů jsou projektovány na 150 a 170 km. Celkové náklady práce na infrastruktuře  jsou odhadovány na 950 milionů eur.

Komisař chce zpomalit růst příspěvku na OZE

 • Komisař pro energetiku Günther Oettinger varuje před vysokými cenami za elektřinu v souvislosti s příliš vysokým příspěvkem na obnovitelné energie.
 • Oettinger navrhuje, aby se v Německu na podzim při návrhu výše příspěvku pro rok 2013 mluvilo o jeho zastropování. Při současné výši zaplatí průměrná německá domácnost 125 eur za rok, navýšit se příspěvek má o pět až šest eur měsíčně.

Nová jaderná elektrárna ve Velké Británii

 • V lednu 2010 zaslala EdF Evropské komisi všechny potřebné dokumenty v souladu s požadavky Euratom, dle nichž musí všichni zájemci o stavbu jaderné elektrárny učinit notifikaci u Evropské komise.

Zásoby radioaktivního odpadu ve Francii v roce 2010

 • Dle posledních údajů francouzské agentury Andra disponovala Francie v roce 2010 zásobami radioaktivního odpadu ve výši 1,32 milionu metrů krychlových. Oproti roku 2007 to představuje nárůst o 12,9% z 1,15 mil. m3.

Konečné rozhodnutí o plynovodu South Stream je na obzoru

 • Konsorcium South Stream očekává, že konečné investiční rozhodnutí padne v řádu měsíců.
 • Náklady mají činit více než 15 miliard eur (382,9 miliardy Kč). Od roku 2015 by měl plynovod přepravit ročně do jižní Evropy 63 miliard metrů krychlových plynu z oblasti Kaspického moře.

Švýcarská energetická politika čelí mnoha výzvám

 • Podle Mezinárodní energetické agentury (IEA) bude švýcarská energetická politika čelit náročným výzvám.
 • Švýcarsko se po jaderné havárii ve Fukušimě rozhodlo postupně utlumit provoz svých jaderných elektráren. Žádné nové už vznikat nebudou a reaktory, které jsou nyní v provozu, budou postupně odstavovány podle toho, jak jim bude končit životnost.

Vídeň bude ukládat teplo pro výhřev domácností

 • Vídeňská společnost Wien Energie zahájila výstavbu obřích tanků, jejichž úkolem bude uchovávat horkou vodu pro použití v zimních měsících.
 • Celá investice si vyžádá náklady ve výši 20 milionů euro.

Důsledky změn klimatu

 • Tým Jamese Hansena z Kolumbijské univerzity v New Yorku představil novou celosvětovou analýzu teplot za posledních šedesát let.
 • Průměrné teploty po celém světě stále rostou a extrémy se stávají častější a intenzivnější. Profesor Hansen považuje pravděpodobnost, že by se jednalo o přirozenou teplotní variabilitu, za zanedbatelnou. 

Siemens a DONG Energy:  kontrakt za 2,5 miliard eur

 • Energetické společnosti Siemens a DONG Energy podepsaly rámcovou dohodu na dodávku 300 větrných turbín.
 • Dohoda o dodávkách nových turbín s celkovým výkonem 1,800 MW je důležitým krokem k větší konkurenceschopnosti stále rostoucího podílu větrné energie na britském energetickém mixu.

Vattenfall chce nahradit jaderné reaktory

 • Švédska energetická společnost Vattenfall podala národnímu regulátorovi návrh týkající se náhrady dvou současných reaktorů novými.
 • Vattenfall očekává, že v letech 2025 až 2035 se sníží energetická produkce z jaderných zdrojů přibližně o 20 TWh. Ztráta tak signifikantního množství by bez plánované náhrady mohla způsobit cenové turbulence a nejistotu na trhu s elektřinou.

Komise schválila joint venture polských společností

 • Komise schválila vytvoření společného podniku mezi elektrickým výrobcem Tauron Wytwarzanie a výrobcem mědi KGHM Polska Miedz.
 • Komise potvrdila, že nový podnik nenaruší konkurenční podmínky na polském trhu, jelikož bude muset čelit významné konkurenci.

Podaří se Komisi obnovit důvěru v evropský systém emisního obchodování?

 • V roce 2005 zavedla Evropská unie obchodování s uhlíkem, když bylo zahájeno první obchodovací období v rámci Evropského systému obchodování s emisními povolenkami (tzv. EU ETS).
 • S blížícím se koncem druhého a počátkem třetího období se ukazuje, že nastavený systém je příliš rigidní a není schopen reagovat dostatečně pružně na makroekonomické i sektorové změny v evropském hospodářství.
 • O úspěšnosti druhého pokusu a fakticky tedy reinkarnaci systému rozhodne rychlost a diplomatická obratnost Komise prosadit navrhované změny.

 

Zdroj: ČEZ (Bulletin Energetiky v EU 07-08/2012)