Více času na podstatné

Nejdůležitější právní předpisy Evropského společenství (dotace z EU)