Více času na podstatné

Nejlépe sledovaná spotřeba elektřiny? V hlavním sídle Skupiny ČEZ

30.11.2011 08:07

Sedm pater, sedm elektroměrů a sedm různých údajů o spotřebě elektrické energie – to vše v jedné budově. Takový je zcela nový a unikátní projekt Skupiny ČEZ, který představuje nejmodernější způsob měření elektřiny pomocí inteligentních elektroměrů.

Centrála společnosti ČEZ, která sídlí v Duhové ulici v Praze, se v listopadu proměnila v nejlépe měřenou kancelářskou budovu ve střední Evropě z pohledu spotřeby elektrické energie. Budova má sedm pater a na každém z nich byl nainstalován inteligentní elektroměr, který umožňuje detailní měření spotřeby. Ve foyer centrály je také umístěn panel s LED televizorem, kde se nepřetržitě zobrazují aktuální údaje o měření spotřeby každého patra. Měřená spotřeba zahrnuje osvětlení pater, kopírky a tiskárny, kuchyňky a spotřebiče zapojené do nezálohovaných zásuvek.

ilustr. obr. - budova centrály ČEZ„Napájení každého patra budovy je zajištěno samotným okruhem. Chytré elektroměry měří samostatně každý okruh, přenášejí naměřená data do sběrné komunikační jednotky, která údaje zpracovává a exportuje v požadovaném formátu na televizní obrazovku,“ vysvětluje Ondřej Mamula, vedoucí projektu AMM (Automatic Meter Management, tj. systému chytrého měření) společnosti ČEZ. 

Na LED televizoru se zatím střídají tři grafy. První ukazuje průběh spotřeby jednotlivých pater za posledních 24 hodin a zároveň aktuální spotřebu za poslední hodinu. Druhý graf zobrazuje spotřebu za poslední týden, po jednotlivých dnech. Na třetím je kumulovaná spotřeba každého patra od zahájení měření. Na základě těchto informací pak mohou pracovníci v centrále porovnat, jaké množství elektrické energie spotřebovává jednotlivé podlaží, v kolik hodin ráno budova i jednotlivá patra „ožívají“ a v kolik hodin večer se ukládá ke spánku.

„Na tomto projektu si chceme vyzkoušet fungování chytrých elektroměrů v jiném prostředí, než jsou domácnosti, a navíc můžeme sledovat, jak se mění spotřeba v ryze kancelářském prostředí. Data chceme průběžné porovnávat s těmi, která máme z elektroměrů nainstalovaných u některých našich zákazníků,“ říká František Müller, technický vedoucí projektu AMM.

„Zatím je to úplně jiné než u domácností. Spotřeba má prudší výkyvy a nedá se předem lehce odhadnout. Pracovníci v kanceláři si totiž nemohou říct, že nebudou používat energeticky náročnější spotřebiče ve špičce nebo mimo ní. Tato možnost se nabízí spíše domácnostem. Pracovník prostě musí tisknout, skenovat nebo svítit, i když je to v ten moment nejdražší,“ dodává František Müller.

Součástí „chytré“ prezentace ve foyer je informační panel, kde jsou umístěny dva typy elektroměrů – inteligentní a „starý“, doposud běžně používaný v mnoha domácnostech. Oba však současně měří spotřebu televizoru. Pracovníci centrály ČEZ tak mají možnost sledovat, kolik LED televizor, který je dnes běžnou součástí většiny domácností, spotřebuje elektrické energie. Vedle to mohou vidět, jak vypadá, co umí a jak se chová inteligentní měřidlo v běžné praxi.

„Předpokládáme, že určitá soutěživost mezi pracovníky na jednotlivých patrech povede k úspoře spotřeby. Jednotlivá patra budou vidět svoji spotřebu po určitém čase. Ukážeme, kolik které patro uspořilo a kde tomu bylo naopak,“dodává Ondřej Mamula.

Výhody chytrých elektroměrů

Z hlediska spotřebitele nabízejí chytré elektroměry řadu výhod. Dovolují nastavit přesnější zúčtovací zálohy a zejména pomáhají spotřebitelům lépe řídit jejich spotřebu energie.

Chytré elektroměry by v budoucnu mohly spotřebiteli navíc přinést širší spektrum tarifů. Data získaná z elektroměrů jsou zpracovávána anonymně a při jejich přenosu budou nasazeny sofistikované zabezpečovací mechanismy.  

Pro další zvýšení komfortu odběratelů se chytrá měřidla v budoucnu mohou propojit s řídícím systémem  inteligentního domu. Zákazník pak bude mít k dispozici nejen data o své spotřebě, ale zároveň i o aktuální ceně odebírané elektřiny. Řídicí systém domu bude regulovat vnitřní teplotu domu v závislosti na okolních podmínkách, aby se interiér zbytečně nepřetápěl nebo nevychlazoval. Bude ovládat i další spotřebiče v domě, včetně nabíjení elektromobilu, a to tak, aby při zachování požadovaného komfortu byly náklady domu na elektřinu minimální. Spotřebitel dokonce bude moci vše sledovat a regulovat na dálku, a to buď z počítače, nebo z aplikace v mobilním telefonu.

 

Projekt AMM Skupiny ČEZ

Evropská unie ve směrnici 2009/72/EC požaduje, aby v roce 2020 disponovalo 80 % odběratelů-domácností chytrými měřidly. Díky nim by se spotřebitelé mohli stát aktivními účastníky na trhu s elektřinou. Evropská unie umožňuje před zahájením instalace vypracovat technicko-ekonomické posouzení všech dlouhodobých nákladů a přínosů pro trh a jednotlivého zákazníka a doporučit způsob zavedení chytrých elektroměrů, který bude pro danou zemi optimální. Toto vyhodnocení má být hotové do 3. září 2012, pilotní projekt Skupiny ČEZ bude významných přispěvatelem do této studie.

Skupina ČEZ proto zahájila instalaci a testování inteligentních elektroměrů letos na jaře, a to ve třech vybraných oblastech: Pardubicích, Jeřmanicích a ve Smart Regionu Vrchlabí, prvním energeticky chytrém regionu společnosti ČEZ. Do konce roku jich ČEZ nainstaluje celkem 33 tisíc. V současnosti chytrá měřidla používá již 28 tisíc českých domácností.

 

Jan Beneš, tiskový mluvčí ČEZ

 

Zdroj: TZ ČEZ