Více času na podstatné

Největším dravcem mezi alternativními palivy je stlačený zemní plyn CNG

09.03.2011 11:29

Podle studie Asociace petrolejářského průmyslu a obchodu ČR, čeká stlačený zemní plyn pro dopravu (CNG) velká budoucnost. Podle studie vzroste loňských 10 milionů m3 spotřebovaného CNG u nás na 1,8 miliardy m3 v roce 2030.  Ještě pořád jde ve srovnání s objemem prodaných ropných pohonných hmot zhruba o čtvrtinu, ale žádné jiné alternativní palivo podle studie nečeká takový růst.

Ve středu 16. března 2011 tomu bude 5 let, co byla uzavřena v ČR Dobrovolná dohoda mezi plynárenskými společnostmi a státem, směřující k rozšíření zemního plynu jako alternativního paliva v dopravě. Ta vyplynula z Usnesení vlády ČR č. 563 z 11. května 2005, kdy byl schválen „Program podpory alternativních paliv v dopravě – zemní plyn“. Tímto usnesením dala vláda zelenou rozvoji využití zemního plynu v dopravě s cílem nahradit do roku 2020 minimálně 10 procent celkové spotřeby pohonných hmot v dopravě zemním plynem. Usnesení vlády je v souladu s Bílou knihou evropské dopravní politiky. V letech 1990-2000 stoupal počet CNG vozidel ročně o 20 procent, posledních pět let už v průměru o 30 procent ročně. V tom nemá CNG mezi alternativními palivy žádnou konkurenci. Mezinárodní asociace vozidel na zemní plyn (IANGV) odhaduje, že do roku 2020 by automobily na stlačený zemní plyn (CNG) mohly představovat až 9 procent všech vozidel na světě, na silnicích by se tak během příštích deseti let mělo objevit na 50 milionů nových aut poháněných CNG. Do deseti let by mělo jezdit na světě 65 milionů CNG vozidel.

 

Podrobnější informace včetně statistik: CNG je největší dravec

 

Zdroj: Česká plynárenská unie