Více času na podstatné

Nejvyšší správní soud opět otevřel cestu k modernizaci spalovny v Rybitví

18.09.2015 15:24

Nejvyšší správní soud rozhodl o kasační stížnosti společnosti AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. ve věci modernizace spalovny nebezpečných odpadů v Rybitví u Pardubic. "Soud se plně ztotožnil s argumenty společnosti AVE CZ a zrušil rozhodnutí Krajského soudu v Hradci Králové i rozhodnutí Ministerstva životního prostředí, které znemožňovalo vydání integrovaného povolení," uvádí firma v tiskové zprávě.

Společnost AVE CZ dlouhodobě usiluje o vydání integrovaného povolení, žádost jí však Krajský soud v Hradci Králové několikrát zamítl. Důvodem byl územní plán, který se stavbou spalovny v Rybitví nepočítal. Nejvyšší správní soud nyní potvrdil argumentaci společnosti AVE CZ a shledal změnu územního plánu, která znemožňovala na území obce Rybitví spalování odpadů, nezákonnou. Soud nařídil pasáž znemožňující spalování odpadů z územního plánu vyškrtnout. Proti rozhodnutí soudu není možné odvolání.

„Rozhodnutí soudu, který nám dal v našem postupu za pravdu, vítáme. Společnost AVE CZ díky rozhodnutí může opět obnovit kroky k získání integrovaného povolení. Na našem záměru dokončit a zprovoznit moderní spalovnu se nic nemění,“ uvádí jednatel společnosti AVE CZ Roman Mužík.

Vedení společnosti AVE CZ zároveň nevylučuje další jednání s Pardubickým krajem a městem Pardubice, které naznačilo zájem spalovnu odkoupit. „Samozřejmě vnímáme negativní stanovisko Pardubického kraje ke zprovoznění spalovny, přestože je z našeho pohledu neopodstatněné a pramení zejména z neinformovanosti občanů. Proto jsme připravení i nadále jednat a dohodu o prodeji spalovny v tuto chvíli nevylučujeme,“ doplnil jednatel společnosti AVE CZ Roman Mužík.

 

 

Zdroj: TZ AVE CZ