Více času na podstatné

Některé problémy související s definicí pojmu odpad

08.11.2011 10:34

https://d79692b041.clvaw-cdnwnd.com/3de2fa855debd16a4880c1fa3c31e1d4/200002836-a6649a75e8/foto_odpady_AK.jpgVe své praxi se často setkáváme s problémem odpadů a jejich právního zařazení, režimů nakládání s nimi i povinností, které má původce či vlastník odpadu. Rádi bychom přiblížili jeden ze základních problémů současné odpadové legislativy. Tím je definice pojmu odpad.

Definice a správné pochopení pojmu odpad je klíčové pro každého podnikatele a výrobce. Při nakládání s odpady je zapotřebí dodržet celou řadu povinností. Jejich dodržení je legislativou vynucováno poměrně tvrdými sankcemi s pokutami ve výši 10 až 50 mil. Kč. Podnikatel či výrobce si přitom často vůbec nemusí být vědom, že určité pravidlo porušuje, protože věc, kterou předává třetí osobě, nepovažuje za odpad. Více ZDE