Více času na podstatné

Nenechte si ujít: ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ VE FIRMÁCH

27.12.2017 19:21

Svaz průmyslu a dopravy ČR si Vás v rámci projektu „Propojování národního, odvětvového a regionálního sociálního dialogu v ČR“ dovoluje pozvat na diskusní fórum “ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ VE FIRMÁCH”, které se uskuteční 23. ledna 2018 od 10.00 - 14.00 v Plzni (Integrovaná střední škola živnostenská Plzeň, Škroupova 13, Plzeň).

Odpadové hospodářství obecně firmy velmi zajímá. Toto téma má za cíl oživení legislativy v této oblasti firmám, dále pak upozornit na změny, které se v zákonech objevily a uvést si konkrétní příklady z praxe a na co se bude Česká inspekce životního prostředí při svých kontrolách v příštím roce zaměřovat.

Předmětem samotné diskuse tedy bude seznámení se s činností České inspekce životního prostředí Plzeň, stav životního prostředí v Plzeňském kraji a uvedení si, kdo jsou největší znečišťovatelé v kraji, nejčastější prohřešky firem a jejich dopady na zaměstnance, odpadové hospodářství v kraji, energetika a její vliv na životní prostředí (teplárny, tepelné elektrárny, jaderné elektrárny, vodní elektrárny, větrné elektrárny, fotovoltaické elektrárny a další obnovitelé zdroje tepla a el. energie), rady pro zlepšení, diskuse a dotazy z praxe.

Na setkání se prosím registrujte přes on-line formulář. V případě dotazů se prosím obraťte na asistentku regionálního zastoupení Bc. Janu Štruncovou, tel: 225 279 871, nebo e-mail: jstruncova@spcr.cz.