Více času na podstatné

Neodkládejte doložení realizace projektu, vzkazuje SFŽP žadatelům v programu Zelená úsporám

30.08.2012 08:00

SFŽP upozorňuje všechny žadatele, kteří dosud nedoložili realizaci projektu, aby nic neodkládali až na poslední termín určený ve Výzvě, ale naopak, aby co nejdříve dokládali. Jen tak je totiž možné zajistit plynulou administraci, neboť v případě velké kumulace doložení v závěru roku by mohlo dojít ke zpožďování vyplácení dotací na účty žadatelů. Výplata podpory je zaručena jenom těm, žadatelům, kteří doloží realizaci opatření v požadovaném termínu a v souladu s platnými podmínkami Programu. Všechny povinné přílohy a náležitosti k dokládání realizace opatření najdete na oficiálních webových stránkách programu.

V letošním roce přibylo k více než 50 tisícům proplacených žádostí dalších 18 tisíc, takže ke konci srpna 2012 je v programu proplaceno více jako 68 tisíc žádostí za více než 17 miliard korun. Podle aktuální statistiky je v administrativním procesu ještě dalších přibližně 8 tisíc žádostí, u kterých by žadatelé měli doložit realizaci a podepsat smlouvu, která zajišťuje proplacení podpory. Celkem má Fond pro žadatele k dispozici 20,894 mld. korun.

V sektoru veřejných budov, pro který bylo v květnu t.r. uvolněno 200 milionů korun, oslovuje fond žadatele podle výše bodového ohodnocení a z 55 žadatelů oslovených v prvním kole se rozhodlo 41 pokračovat v realizaci programu. Další uvolnění prostředků z projednávaného prodeje emisních kreditů v předpokládané výši 350 mil korun umožnilo oslovit počátkem srpna dalších 103 žadatelů, z nichž se dosud 62 vyjádřilo, že chtějí v programu pokračovat.

Součástí administrace projektů je i provádění veřejnosprávních kontrol a dohlídek na místě. Ke konci července bylo na místě prověřeno 3 554 realizovaných opatření - z toho v roce 2011 šlo o 972 dohlídek a v roce 2012 o 2 582, k celkovému naplánovanému počtu 4 000 dohlídek na místě tak zbývá udělat ještě 446 kontrol. V režimu veřejnosprávních kontrol proběhlo 177 revizí, zhruba u desetiny z nich se situace dále řeší.

 

Zdroj: SFŽP