Více času na podstatné

Nerostné suroviny v ČR – co udělat pro jejich budoucí využití

26.05.2013 21:03
Cyklus odborných seminářů zaměřených na význam vědeckých poznatků pro konkurenceschopnost naší země zahajuje ve čtvrtek 30. května Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR ve spolupráci s Akademií věd ČR. Tématem prvního semináře jsou nerostné suroviny v České republice. Jejich význam roste, protože řada surovin je v současné době dodávána na globální trhy z jediného zdroje. Akce se koná pod záštitou předsedy hospodářského výboru PSP ČR Ing. Milana Urbana, jenž bude mít společně s místopředsedou AV ČR RNDr. Janem Šafandou, CSc., úvodní slovo.
 

„Nerostné suroviny v ČR: co dělat pro jejich budoucí využití“

čtvrtek 30. května 2013 od 9.00 hodin

v budově Poslanecké sněmovny, Sněmovní 1, Praha 1 – Malá Strana,  místnost č. 205

 
Česká republika má nemalé nerostné bohatství, ať už historicky ověřené nebo spíše netradiční. Aby mohlo být racionálně využíváno, je nezbytné aktualizovat znalosti našich přírodních podmínek, podporovat související výzkumy a formulovat dlouhodobé strategie využívání nerostů. Těmto otázkám se budou v prvním příspěvku semináře věnovat ředitel České geologické služby Mgr. Zdeněk Venera, Ph.D., a vedoucí odboru nerostných surovin České geologické služby RNDr. Petr Rambousek. Racionální pohled na přínosy a rizika těžby břidlicového plynu nabídne Mgr. Leo Eisner, Ph.D., z Ústavu struktury a mechaniky hornin Akademie věd ČR. Jak přizpůsobovat novým výzvám legislativu týkající se nerostných surovin naznačí přednášky JUDr. Josefa Lukse a Mgr. Davida Póče z Těžební unie.
 
Dokument ke stažení:
 
 
 
Zdroj: AV ČR, PSP ČR