Více času na podstatné

Nevíte si rady s textilním odpadem ve vaší obci?

06.11.2013 14:24

Vadí Vám, že nepotřebné věci z domácnosti - textil, boty, peřiny, deky, hračky apod. končí v popelnici nebo u popelnice? Bohužel ani na chodníku nenajdou věci své smysluplné uplatnění. Většinou jen dělají nepořádek.

Diakonie Broumov nabízí městům a občanům řešení, které má ekologický i sociální dopad. Odpadové fórum o tom obecně informovalo před dvěma lety (Odpadové fórum 9/2010, str. 22) a loni přineslo odtamtud reportáž nazvanou Hadry, kam se podíváte (Odpadové fórum 9/2011, str. 12 – 13). Diakonie našla cestu jak darovat nepotřebné věci z domácnosti i pro občany větších měst, kde je možnost jejich smysluplného odevzdání vázaná na otvírací dobu sociálních zařízení, anebo vůbec není. Dlouholetá zkušenost ukázala, že se lidé v případě dobrovolné činnosti neradi vážou na termíny. Mnohem více ocení možnost odevzdat oblečení v době, která jim vyhovuje, např. při víkendovém nákupu.

Jedná se o projekt Diakonie Broumov Nepotřebné věci potřebným lidem, kdy se nadbytečné předměty a ošacení sbírají do kontejnerů, jejichž obsah se následně v Broumově roztřídí a z devadesáti procent využije, ať již jako použitelné oblečení pro sociálně slabé spoluobčany nebo průmyslově. Města spoluprací s diakonií snižují množství produkovaného komunálního odpadu a šetří náklady na jeho svoz a odstranění.

Například z desetitisícového města se za rok odveze cca 25 – 50 tun textilu. Množství závisí na vhodném umístění kontejneru. Hlavním kritériem je dostupnost, a proto je ideální alternativou blízké okolí nákupních center. Oproti tomu u kontejneru ve sběrném dvoře je výtěžnost třetinová.

Podobnou službu městům nabízejí i komerční firmy, které také umisťují kontejnery na textil ve městech. Navíc poskytují své kontejnery městům zdarma, zatímco od Diakonie  si kontejnery města musí zakoupit. Čím se liší Diakonie Broumov od těchto komerčních firem?

Sociálně ekologickým dopadem své činnosti. Jako jediná organizace zaměstnává poměrně početnou skupinu lidí z okraje společnosti, které jen tak někdo nezaměstná a případnou práci si stejně nedokážou udržet. Konkrétně jde zhruba o 60 lidí, které se zaměstnáním získají také možnost azylového ubytování. Materiální pomoc Diakonie Broumov nabízí také ve svých třiceti výdejních střediscích. Klienti jsou takto vyjmuti ze sociálního systému, nečerpají sociální dávky, nepáchají kriminální činnost, jelikož jsou zdravě unaveni po celodenní práci – přenášejí textil nebo pracují jako závozníci.

(Navíc v diakonii se maximum získaného oblečení využije pro svůj původní účel a jen nepoužitelná část jde na průmyslové zpracování a minimum na skládku. Na rozdíl od komerčních firem, kde většina jde na průmyslové zpracování, které je pro ně ekonomicky zajímavější. Kovanému odpadáři by to mohlo být jedno, ale tomu, kdo má srdce a nemá v hlavě jen kalkulačku, to jedno není. Poznámka redakce.)

V letošním roce skončily veškeré dotace na sociální služby. Pokud chce diakonie zachovat sociální podporu, kterou poskytovala dvacet let svým klientům, musí zajistit finanční prostředky na udržení systému nebo klienty propustit. Čím více textilu získá, tím více klientů může zaměstnat a chránit životní prostředí. Zakoupení a umístění kontejnerů ve městech má tyto výhody:

  • textil nebude zbytečně končit na skládkách,
  • město ušetří náklady za likvidaci textilního odpadu,
  • pomáhá potřebným lidem.

Do kontejnerů lze odkládat:

- letní i zimní oblečení pánské, dámské i dětské,

- lůžkoviny, ručníky, utěrky, záclony...,

- látky,

- péřové i vatované přikrývky, polštáře, spacáky...,

- obuv,

- plyšové hračky,

- funkční tašky, kabelky, batohy...

(Další nepotřebné věci, např. knihy, dekorační předměty apod. lze darovat ve střediscích humanitární pomoci, jejichž seznam je možné najít na www.diakoniebroumov.wbs.cz – poznámka redakce.).

Prvotní investice do projektu (zakoupení kontejneru) se městům v dalších letech několikrát vrátí. Diakonie Broumov se zavazuje odebírat textil z kontejnerů po neomezenou dobu zdarma. V případě, že by v daném městě ukázalo, že o tuto aktivitu není ze strany občanů zájem, diakonie kontejner odkoupí. Není to však pravděpodobné, protože se kontejnery na textil těší velké přízni obyvatel měst. Proto diakonie před nedávnem zavedla nový, velkoobjemový kontejner, protože se stávalo, že v některých lokalitách se malý kontejner musel odvážet každý den! V současné době sváží cca 7000 tun ošacení

 

Zdroj: Odpadové fórum 9/2012

Autor: Mgr. Lenka Wienerová (Diakonie Broumov, diakonie-strom@volny.cz, www.diakoniebroumov.wbs.cz)