Více času na podstatné

Nevydání souhlasu a integrované povolování

01.09.2010 07:34

 

Soudní znalec odpovídá na otázku: Požádali jsme příslušný orgán o prodloužení souhlasu k nakládání s nebezpečnými odpady podle ustanovení § 16 odst. 3 zákona o odpadech, protože jako výrobce jsme původcem nebezpečných odpadů. Řízení bylo tímto úřadem zastaveno s odkazem na § 82 odst. 2 zákona s odůvodněním, že s naší společností je vedeno řízení podle zákona o integrované prevenci. Proti tomuto rozhodnutí jsme se odvolali. Jsme přesvědčeni, že naše výroba nespadá do žádného z bodů přílohy tohoto zákona a proto jsme nepožádali o vydání takového povolení. Příslušný orgán má názor opačný, vedl s námi sankční řízení a uložil nám pokutu, proti které jsme se také odvolali. Je možno za těchto okolností zastavit řízení? Odpověď ZDE