Více času na podstatné

Nízkoenergetické budovy mají podpořit růst stavebnictví

13.08.2012 08:22

Evropská komise představila poslední červencový den strategii, která by měla vést k oživení a podpoře stavebnictví v EU. Mezi její hlavní návrhy patří stimulace příznivých investičních podmínek, zejména v obnově a údržbě budov. Například sem patří podpora až 120 miliard euro na úvěry, které poskytne Evropská investiční banka (EIB). Dále pak chce Komise podpořit inovace a zlepšování kvalifikací pracovníků, zlepšit účinnost zdrojů podporou vzájemného uznávání udržitelných stavebních systémů v EU, poskytnout standardní konstrukci vnitřních pravidel pro stavební společnosti tak, aby pro ně bylo jednodušší pracovat v jiných členských státech, a v neposlední řadě chce prosazovat globální postavení evropských podniků s cílem podnítit dobré výkony a udržitelné standardy ve třetích zemích. Jako hlavní výzvu pro stavebnictví uvádí Komise zavádění nízkoenergetických budov. Upozorňuje ovšem, že úsilí o zlepšení energetické účinnosti postupují pomalu. Situace na mezinárodních trzích je rovněž kritická pro stavitele z EU. Potíže vyplývají z podmínek hospodářské soutěže v jiných zemích, jako jsou například přísné sociální a ekologické požadavky. Více informací naleznete zde.

 

Zdroj: CEBRE (1. 8. 2012)