Více času na podstatné

Norma ISO 26000 Společenská odpovědnost schválena k publikování

22.10.2010 16:16

ISO 26000, která organizacím poskytuje návod v oblasti zavádění společenské odpovědnosti, prošla úspěšně poslední etapou vývoje a byla schválena k publikování jakožto mezinárodní norma ISO. Měla by vyjít 1. listopadu.

Generální tajemník ISO Rob Steele ocenil příkladné úsilí“ expertů, kteří normu zpracovali, a řekl: „ISO 26000 pomůže organizacím, pro které fungování společensky odpovědným způsobem představuje více nežli „jen pěkný nápad“, zavést společenskou odpovědnost pragmatickým způsobem, který se soustřeďuje na výkonnost. Bude to účinný prostředek, který organizacím pomůže přesunout se z oblasti dobrých záměrů ohledně společenské odpovědnosti do oblasti správných činů.“

ISO 26000 bude sloužit jakožto harmonizovaný globálně použitelný návod pro všechny druhy organizací jak ze soukromého, tak i veřejného sektoru. Norma je výsledkem mezinárodního konsensu odborníků zatupujících jednotlivé skupiny zainteresovaných stran a je navržena tak, aby podporovala zavádění „správné praxe“ v oblasti společenské odpovědnosti po celém světě. Dokument vyjadřuje celosvětovou shodu, co se týče:

· Definic a zásad společenské odpovědnosti

· Hlavních problémů, na které je zapotřebí se při zavádění společenské odpovědnosti zaměřit

· Návodu, jakým způsobem zahrnout společenskou odpovědnost do činnosti organizace.

Hlasování členů ISO z celého světa o konečné verzi návrhu mezinárodní normy ( FDIS) ISO 26000 skončilo dne 12. 9. 2010. Návrh byl schválen 94 % všech hlasujících zemí a získal širokou podporu spolupracujících organizací, které se na tvorbě dokumentu rovněž podílely, čímž se otevírá cesta k publikování plnohodnotné mezinárodní normy.

Práce na ISO 26000 byly zahájeny v roce 2005. Projekt zpracovala Pracovní skupina ISO Společenská odpovědnost (ISO/WG SR) složená z expertů a pozorovatelů z 99 členských zemí ISO – 69 z nich byly rozvojové země – a 42 organizací veřejného i soukromého sektoru. Bylo zastoupeno 6 hlavních skupin zainteresovaných stran – průmysl, vláda, odbory, spotřebitelé (nevládní organizace), služby, výzkum a ostatní, stejně tak byla zajištěna rovnováha účastníků, co se týče jejich pohlaví i oblastí, z kterých pocházejí. Celkově se na práci podílelo zhruba 400 lidí, což je největší pracovní skupina, jaká kdy v ISO pracovala.

 

Zdroj: UNMZ