Více času na podstatné

Nová dotace: 60 milionů půjde na snižování zápachu a emisí těžkých kovů

31.03.2017 14:31

I letos získají průmyslové podniky, obce a další subjekty dotace na snížení emisí těžkých kovů a snížení nebo úplné odstranění zápachu ze stacionárních zdrojů. Z prostředků SFŽP ČR je na tuto výzvu vyčleněno celkem 60 milionů korun, z toho 30 milionů korun půjde na snížení emise těžkých kovů, zbylých 30 milionů na snížení a odstranění zápachu.Příjem žádostí začíná v pondělí 3. dubna a bude ukončen 27. září 2017.

„Zájem o opatření v první výzvě předčil naše očekávání, dokonce dvojnásobně převýšil stanovenou alokaci! Proto letos pokračujeme s touto atraktivní nabídkou zejména pro podniky či obce na dovybavení provozů sofistikovanými technologiemi na odstraňování emisí pachu i těžkých kovů nad rámec toho, co jim předepisuje evropská i národní legislativa,“ vysvětluje ministr životního prostředí Richard Brabec.

Cílem aktuální 5. výzvy z Národního programu Životní prostředí je snižování emisí těžkých kovů a pachových látek ze stacionárních zdrojů průmyslových podniků. Z prostředků SFŽP ČR je na tuto výzvu vyčleněno celkem 60 milionů korun, z toho 30 milionů korun půjde na snížení emise těžkých kovů, zbylých 30 milionů na snížení a odstranění zápachu. Žádosti o podporu lze podávat od 3. dubna do 27. září 2017. Minimální výše dotace je 100 tisíc korun, maximální deset milionů, tedy maximální výše celkové dotace na jeden projekt může dosáhnout až 60 procent z celkových způsobilých výdajů.

Předmětem podpory jsou taková opatření, která jdou nad rámec podmínek provozu stanovených zákonem č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění, a jeho prováděcími právními předpisy.  Žadatelé tak mohou získat dotace například na pořízení technologií a změny technologických postupů typu zakrytování a odsávání odpadního plynu s následným čištěním pomocí biofiltrů, biopraček, mokrých vypírek, ozonizérů, plazmového čištění a dalšími technologickými řešeními aj.

„Dalším cílem výzvy je podpořit projekty snížení emisí těžkých kovů, které mají zákonem stanoven imisní limit či jsou regulovány Protokolem o těžkých kovech. Jde třeba o olovo, arsen, kadmium, nikl, rtuť,“ vysvětluje ředitel SFŽP Valdman. Podle něj lze dotaci získat také i na pořízení technologie tkaninových filtrů.

O podporu mohou žádat obchodní společnosti a družstva, fyzické osoby podnikající, obce, kraje, dobrovolné svazky obcí a další subjekty, jako jsou veřejné výzkumné instituce, nestátní neziskové organizace nebo státní podniky. Kromě vlastníků mohou žádat i nájemci nebo provozovatelé technologie, která je zdrojem znečišťování ovzduší, ovšem jen za podmínky řádného zajištění udržitelnosti.

Dokumenty k výzvě č. 5/2017 najdete - ZDE