Více času na podstatné

Nová funkce systému ISPOP

28.06.2012 13:30

Nastavení notifikací - nová funkcionalita systému ISPOP

Dne 22.6.2012 byla do systému ISPOP implementována nová funkcionalita - nastavení notifikací. Notifikace je automaticky zasílaná zpráva, která uživatele systému ISPOP informuje o aktuálním stavu jeho dokumentů či žádostí (např. žádost o registraci subjektu nebo provozovny IRZ, stav hlášení) a je zasílána na e-mail zpracovatele uvedený v hlášení. Po přihlášení do systému přibyla v menu záložka „Nastavení notifikací“ (v sekci „Administrace účtu“).

Možnost ne/zasílání notifikací byla do systému aplikována na základě podnětů od uživatelů (ohlašovatelů a ověřovatelů) systému ISPOP. Uživatelé si tak sami mohou zvolit jakou notifikaci k danému hlášení (registraci, zmocnění, žádosti k provozovně IRZ či ověření) chtějí na svůj e-mail dostávat.

Pro podrobnější informace o notifikacích a jejich nastavení v uživatelském účtu využijte Postup nastavení notifikací.

 

Zdroj: ISPOP