Více času na podstatné

Nová informační kampaň ohledně povinností dle nařízení REACH

29.06.2012 09:37

Evropská odborová konfederace (ETUC) ve spolupráci s ECHA a Evropskou agenturou pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA), zahájila informační kampaň zaměřenou na zaměstnance a týkající se povinností vyplývajících z nařízení REACH. Dle představ realizátorů kampaně by měli zástupci zaměstnanců působit jako vyslanci REACH tak, aby v podniku byla zajištěna včasná registrace látek. Dále by kampaň měla zvýšit informovanost o nových prvcích bezpečnostních listů, které mají za cíl zvýšit ochranu zaměstnanců. Kampaň navazuje na úspěch první společné kampaně k nařízení REACH a CLP, realizované v roce 2010.

[Celá zpráva] [Informační leták]

Zdroj: ECHA