Více času na podstatné

Nová legislativa: Metodický pokyn - baterie a akumulátory, elektrozařízení, pneumatiky a vozidla

12.02.2021 08:53

V návaznosti na nabytí účinnosti zákona č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností dnem 1. ledna 2021 vydává odbor odpadů MŽP toto metodické sdělení, které má za cíl vyjasnit některé otázky týkající se plnění povinností výrobců baterií a akumulátorů, elektrozařízení, pneumatik a vozidel.

 

 

Dokument ke stažení:

Metodický pokyn (PDF, 241 kB)