Více času na podstatné

Nová legislative EU: Společná metodika pro výpočet - elektrická a elektronická zařízení

20.04.2017 09:30

 

Ve věstníku Evropské unie (L 103) vyšlo Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/699 ze dne 18. dubna 2017, kterým se stanoví společná metodika pro výpočet hmotnosti elektrických a elektronických zařízení (EEZ) uvedených na trh každého členského státu a společná metodika pro výpočet hmotnosti produkce odpadních elektrických a elektronických zařízení (OEEZ) v každém členském státě. Prováděcí nářízení je k dispozici ZDE.