Více času na podstatné

Nová mapová vrstva speciálních map III. vojenského mapování

13.06.2012 08:40

CENIA zveřejnila zcela novou mapovou vrstvu vytvořenou z ortorektifikovaných speciálních map III. vojenského mapování v měřítku 1:75 000. Mapa je přístupná prostřednictvím webové aplikace Kontaminovaná místa https://kontaminace.cenia.cz a Národního geoportálu INSPIRE https://geoportal.gov.cz, dostupná je ale i WMS služba pro použití v jiných aplikacích (podrobnosti viz https://geoportal.gov.cz/web/guest/wms/).

 

Mapy III. vojenského mapování mohou ve spojení s dalšími mapovými podklady sloužit jako zdroj pro vytváření nejrůznějších analýz vývoje území.

 

Původní mapování probíhalo v 80. letech 19. století, následně však bylo provedeno několik aktualizací. Mapy zde prezentované byly vydány v období těsně před nebo po druhé světové válce (1935 - 1938 a 1946 - 1947), ale zobrazují stav území nejčastěji z konce 20. a začátku 30. let minulého století. Nejnovější mapové listy již obsahují dotisk kilometrové sítě souřadnic S-JTSK nebo pro znázornění výškopisu kromě šrafování používají už i vrstevnice. Polohová přesnost speciálních map kolísá, existují znatelné lokální deformace, odchylky na některých místech dosahují přes 100 metrů. Mapy III. vojenského mapování mohou ve spojení s dalšími mapovými podklady sloužit jako zdroj pro vytváření nejrůznějších analýz vývoje území.

 

Zdroj: CENIA