Více času na podstatné

Nová mezinárodní pravidla pro urychlení zavádění elektrických vozidel

21.11.2011 08:14

Elektrická vozidla získávají stále větší mezinárodní podporu. Ve čtvrtek 17. listopadu podepsali v Ženevě zástupci EU, USA a Japonska dohodu o úzké spolupráci na konvergenci regulačních požadavků týkajících se elektrických vozidel v globálním kontextu. To povede k úspoře nákladů pro automobilové výrobce. V současné době je totiž vyráběno relativně málo elektrických vozidel v různých regionech světa. Dohoda je klíčová v kontextu hospodářské obnovy. Vzhledem k tomu, že pravidla pro elektromobilní technologie jsou v současné době rozšířena na obou stranách Atlantiku a Asie, spolupráce bude obzvláště zajímavá, protože nabízí jedinečnou příležitost pro rozvoj společných přístupů. Komise je toho názoru, že se jedná o důležitý krok v rozvoji elektrických automobilů. Regulační dohoda o spolupráci má pomoci zvýší tržní potenciál pro tuto průlomovou technologii a přispívat ke konkurenceschopnosti a k udržitelnější a čistší silniční dopravě.

 

Zdroj: CEBRE