Více času na podstatné

Nová právní úprava EU pro regulované látky Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1005/2009, o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu

09.02.2010 12:25

V Úředním věstníku Evropské unie bylo dne 31. října 2009 zveřejněno nové Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1005/2009 o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu (o regulovaných látkách). Jedná se o zásadní přepracování Nařízení EU č. 2037/2000, které bylo zrušeno a novým Nařízením nahrazeno. Nový právní předpis upravuje zacházení s regulovanými látkami do značné míry podobně, jako upravuje zacházení s F-plyny Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 842/2006, o některých fluorovaných skleníkových plynech (o F-plynech). Nové Nařízení EU č. 1005/2009 vstoupilo v účinnost dne 1. ledna 2010. Mezi jeho nejdůležitější ustanovení patří potvrzení, že od 1. ledna2010 je povoleno za stanovených podmínek používat k servisním účelům pouze látky HCFC recyklované (např. chladivo R 22) a regenerované. Použití dosud nepoužitých látek HCFC je zakázáno.

V následujícím textu jsou uvedena nejdůležitější ustanovení nového Nařízení EU č. 1005/2009, která se týkají oboru chladicí a klimatizační techniky, a tepelných čerpadel. Pro zachování správné právní formulace jsou uvedeny doslovné citace těchto ustanovení.

 

Pokračování článku:

Zpravodaj_SCHKT_0912_tiskorez 11.pdf (51,6 kB)

Zpravodaj_SCHKT_0912_tiskorez 12.pdf (45,2 kB)
Zpravodaj_SCHKT_0912_tiskorez 13.pdf (52,5 kB)
Zpravodaj_SCHKT_0912_tiskorez 14.pdf (52,5 kB)
Zpravodaj_SCHKT_0912_tiskorez 15.pdf (53,3 kB)
Zpravodaj_SCHKT_0912_tiskorez 16.pdf (45,1 kB)
Zpravodaj_SCHKT_0912_tiskorez 17.pdf (45,8 kB)
Zpravodaj_SCHKT_0912_tiskorez 18.pdf (53,2 kB)
Zpravodaj_SCHKT_0912_tiskorez 19.pdf (53 kB)
Zpravodaj_SCHKT_0912_tiskorez 20.pdf (44,9 kB)
Zpravodaj_SCHKT_0912_tiskorez 21.pdf (52,9 kB)
Zpravodaj_SCHKT_0912_tiskorez 22.pdf (34,5 kB)
Zpravodaj_SCHKT_0912_tiskorez 23.pdf (42,8 kB)
Zpravodaj_SCHKT_0912_tiskorez 24.pdf (33,6 kB)
Zpravodaj_SCHKT_0912_tiskorez 25.pdf (45,8 kB)
Zpravodaj_SCHKT_0912_tiskorez 26.pdf (30,1 kB)
Zpravodaj_SCHKT_0912_tiskorez 27.pdf (30,4 kB)

 

Autor: RNDr. Jiří Dobiášovský, Svaz chladící a klimatizační techniky

Zdroj: Zpravodaj svazu chladící a klimatizační techniky 12/2009