Více času na podstatné

Nové kurzy společnosti EQ Servis s.r.o.

16.07.2012 09:12

Společnost EQ Servis s.r.o. ve spolupráci se společností EKOBEST s.r.o. a portálem www.tretiruka.cz pro Vás připravila 2. pololetí 2012 následující vzdělávací kurzy:

 

1.    Legislativa BOZP v praxi stavebních a montážních podniků (16.-18.10.2012) Hotel Bermuda - Znojmo;

Určeno pro pracovníky zabezpečujících BOZP na stavbách a montážích, stavbyvedoucí, bezpečnostní techniky, OZO v prevenci rizik, koordinátory BOZP a podobně. Kurz je vhodný i jako příprava ke zkouškám na OZO v prevenci rizik a koordinátora BOZP dle z. 309/2006 Sb. Praktické ukázky správné praxe, chyb, nedostatků BOZP na stavbách a montážích, videoukázky, CD se vzory.

 

2.    Manažer – Auditor ISŘ (integrovaného systému řízení dle QMS/EMS/BOZP)   (02.-04.10.2012)  Penzion za vodou – Dvůr Králové nad Labem;

Určeno pro pracovníky se zavedeným QMS/EMS/SM BOZP (nebo ty co teprve zavádí nebo se chystají zavádět ISŘ), resp. Integrovaným systémem řízení, vhodné jako doškolení interních auditorů, jsou probrány požadavky ISO 14001 + ISO 9001 + OHSAS 18001 a způsoby jejich zabezpečení a auditování, ukázka dokumentů a záznamů, CD se vzory; poslední den kurzu je věnován auditorských praktikám a dovednostem – nově dle ČSN EN ISO 19011:2012. Je možné se přihlásit pouze na manažera ISŘ (2 dny) nebo na celý kurz (3 dny – tito účastníci obdrží osvědčení manažera ISŘ i certifikát interního auditora ISŘ).

 

3.    Legislativa Ochrany životního prostředí v praxi (20. - 22.11.2012)  Penzion za vodou – Dvůr Králové nad Labem;

Určeno pro ty, kteří potřebují ve své praxi znát právní předpisy OŽP, zákon o odpadech  a obalech, ochrana vod, ochrana ovzduší (nové!!!), IRZ, chemické látky - REACH, GHS, prevence závažných havárií apod. se zaměřením na novinky. CD s formuláři a metodickými pokyny a s aktuální legislativou

 

Cena kurzů je 7.000,- Kč nebo 7.200,- Kč + DPH. Cena zahrnuje manuál, CD, osvědčení – certifikát, občerstvení na salónku, obědy, grilování v Penzionu za vodou či návštěvu vinotéky s degustací ve Znojmě.

 

Na setkání se těší za organizátory Zdeňka Hybšová + Ondřej Lazárek za EQ Servis s.r.o.

                                                       Lenka Čtvrtníková, Honza Rutrle za EKOBEST s.r.o.

 

EQ Servis s.r.o., Na Kopečku 500/3, 669 02 Znojmo   

777169166

hybsova@eqservis.cz

www.eqservis.cz