Více času na podstatné

Nová Směrnice MŽP o předkládání žádostí a poskytování podpory z OPŽP

10.02.2011 06:01

Směrnice MŽP č. 3/2011 vstoupila v platnost 31. ledna 2011. Žadatelé jsou povinni se novou směrnicí řídit při podávání žádostí o podporu od 25. výzvy OPŽP a výzev následujících.

 

 

Hlavní změny v nové Směrnici MŽP č. 3/2011:

 • čl. 2 odst. 5 - Zrušeny individuální projekty ve specifickém režimu.
 • čl. 3 odst. 1 a čl. 9 odst. 1 až 3 - Popsán postup poskytování podpory u mimoresortních organizačních složek státu a státních příspěvkových organizací.
 • čl. 4 odst. 8 a 9 - Doplněny texty k poskytování půjčky.
 • čl. 6 odst. 12 - Źádosti velkých projektů jsou před odesláním Evropské komisi přepočítány Řídícím orgánem dle měsíčního účetního kurzu Evropské komise, posíleného o 5 %.
 • čl. 9 odst. 9 - U projektů, které čerpají podporu de minimis a podporu dle tzv. Ćeského dočasného rámce se může skutečně vyplacená částka dotace v závislosti na změně kurzu lišit od částky uvedené na Rozhodnutí.

V přílohách došlo k těmto změnám

 • příloha č. 1 - u prioritních os (PO) 1 až 4 odstraněny doklady k žádosti u individuálních projektů ve specifickém režimu,
 • příloha č. 1 - u všech PO doplněno Potvrzení o zařazení projektu do IPRM,
 • příloha č. 1 - specifické změny u PO 1.3, 4 a 6.
 • příloha č. 2 - specifické změny u PO 4 a 7.
 • příloha č. 3 - specifické změny u PO 1, 6 a 7.
 • příloha č. 4 - u žadatelů dle bodu 4.2 až 4.6 dopněna příloha Výkaz zisků a ztrát.
 • přílohy č. 5 a 6 - zůstávají beze změny.

 

Směrnice MŽP 3/2011a přílohy ke stažení

 

Zdroj: sfžp