Více času na podstatné

Nová úmluva o rtuti zajistí pravidla k jejímu nakládání

10.09.2012 13:20

Mezivládní vyjednávací výbor zahájil dnes v Praze jednání rozšířeného byra pro přípravu nové mezinárodní úmluvy, která bude regulovat nakládání se rtutí v průběhu celého jejího životního cyklu.

Světové společenství pod vedením Programu OSN pro životní prostředí rozhodlo v roce 2009, že je nakládání se rtutí potřeba regulovat mezinárodním právně závazným nástrojem. Dosavadní dobrovolná partnerství nevedla ke snížení objem rtuti, která se dostává zejména do ovzduší, ale i do dalších složek životního prostředí. Rtuť byla uznána látkou globálního významu, jelikož se prostřednictvím atmosféry přenáší na velké vzdálenosti a ovlivňuje životní prostředí a zdraví lidí daleko od zdrojů znečištění.

Cílem je vyjednat úmluvu, která stanoví jasná pravidla směřující k ochraně zdraví a životního prostředí před účinky rtuti. Vyjednávání běží od července 2010. Nyní se blíží do závěrečného kola – poslední zasedání Mezivládního vyjednávacího výboru, kde bude všech 140 aktivních států, se koná v lednu 2013 v Ženevě. Česká republika požaduje, aby úmluva byla účinným nástrojem, který bude obsahovat jasné závazky, systém jejich kontroly i pomoci rozvojovým státům. Ty mají menší kapacity plnit úkoly na národní úrovni, proto žádají o přenos zkušeností, technologií, ale i finanční podporu z rozvinutých států. Ministr životního prostředí Tomáš Chalupa říká: „Snažíme se o nástroj, který chrání životní prostředí a lidské zdraví, zároveň ale chceme dát prostor průmyslu, aby byl ziskový a konkurenceschopný. To se může podařit, když budou aplikovány nejlepší dostupné techniky a technologie, když podniky i vlády budou využívat svých zdrojů efektivnějším a účinnějším způsobem a když budou využívat vědeckých poznatků.“

Zástupci z 22 států a Evropské komise připravují detailní plán, jak vyjednávání dokončit tak, aby úmluva byla na podzim 2013 vystavena k podpisu.

 

Rtuť je v přírodě se vyskytující prvek, je součástí některých minerálů, ale do životního prostředí se dostává také ze sopečné činnosti, spalováním uhlí, dřeva a ropy a z další činností člověka. Elementární rtuť i její sloučeniny jsou vysoce toxické. Poškozují hlavně nervový a kardiovaskulární systém živých organismů. Nebezpečná je rtuť zejména pro těhotné ženy a malé děti, u nichž prokazatelně zpomaluje vývoj nervového systému.

 

Uvítací proslov pana ministra Mgr.Tomáše Chalupy:

Je mi velkým potěšením, že Vás mohu přivítat na Ministerstvu životního prostředí České republiky v Praze, hlavním městě České republiky.

Všichni jste sem přijeli s jedním cílem – popřemýšlet, jak dovést vyjednávání nové úmluvy o rtuti do úspěšného posledního kola. Jinými slovy, jak zaručit, že vyjednávající vlády vyřeší své rozdíly v pozicích před jednáním ve Švýcarsku v lednu příštího roku. Máte náročný úkol, protože najít řešení není jednoduché ani zřejmé. Budete patrně potřebovat hodně inspirace, představivosti, kreativity, improvizace, trpělivosti a vytrvalosti tak, abyste zvážili každou jednotlivost této skládanky, kterou skládáte a která musí být hotova v nadcházejících měsících.

Rozhodli jsme se Vás pozvat, jelikož Česká republika, Praha a zvláště Češi mají hodně co nabídnout. Přijeli jste do středoevropské země s velmi silným chemickým průmyslem. Historie chemie zde jde až do středověku, kdy byly na královském dvoře a v urozených rodinách provozovány vyhlášené alchymistické dílny. Dokážu si představit, že mnozí z vás mají doma kus českého skla vyrobený v naší zemi nebo dokonce osobně využíváte vynálezy největších z českých chemiků jako např. vynález Otty Wichterleho v podobě kontaktních čoček nebo tablety vyvinuté Antonínem Holým. Možná je používáte, aniž byste věděli, že za výrobou finálního výrobku stojí některý z brilantních českých mozků. Zmiňuji to, jelikož chci demonstrovat, že i v malé zemi se mohou dít velké věci.

Potřebujeme úmluvu, která umožní řídit nakládání se rtutí flexibilně během celého jejího životního cyklu, a to prostřednictvím přiměřených nástrojů a postupů. Snažíme se o nástroj chránící životní prostředí a lidské zdraví, zatímco chceme dát prostor průmyslu, aby byl ziskový a konkurenceschopný. To může být realizováno, když budou aplikovány nejlepší dostupné techniky a technologie, když podniky i vlády budou využívat svých zdrojů nejefektivnějším a nejúčinnějším způsobem a využívat vědeckých poznatků.

Výzkum rtuti má u nás dlouhou tradici. Český hydrometeorologický ústav měří dopady rtuti na životní prostředí více než 35 let. Od 90. let dodáváme naše data do Programu spolupráce pro monitorování a vyhodnocování dálkového přenosu znečištění v Evropě (EMEP). Co je důležitější, politická změna v roce 1989 nám dovolila reagovat přiměřeně na vědecká zjištění a technický postup i v naší ekonomice.

Zjistili jsme, že chemické podniky a zařízení musí používat inovativní, a kde je to možné, méně zdrojově náročné techniky tak, aby se obnovila přirozená rovnováha. Věříme, že globální nástroje musí motivovat vlády stejně jako soukromý sektor, aby tak činily.

Navíc podmínky, ve kterých pracujeme na národní úrovni, nás naučily využívat doprovodných přidaných hodnot, jak jen to je možné. Cítíme, že totéž může být v případě nové úmluvy o rtuti a může to být v důsledku přínosné pro všechny z nás. Když mluvíme o přidaných hodnotách, musím zmínit pomoc a podporu, kterou některé smluvní strany budou potřebovat. Pamatujeme si to sami z naší zkušenosti z doby před 25ti lety. Nyní se snažíme sdílet naše zkušenosti s dalšími zeměmi v rámci mnohostranné spolupráce a české zahraniční rozvojové pomoci. Abych to ilustroval, zmíním, že jsme pomohli vyčistit rtutí kontaminovaná místa např. v Albánii či Mongolsku.

Potřebujeme vytvořit nástroj, který bude přidanou hodnotou neduplikující jiné, již existující mnohostranné environmentální dohody. Snadno se to řekne, ale velmi obtížně se to zařídí, když stovky lidí vyjednávají v různých místnostech ve stejném čase. Jsem si jist, že vy, klíčoví hráči koordinující pozice regionů a členové byra, vy, spolupředsedající jednotlivých kontaktních skupin spolu s výborným předsedajícím vyjednávacího procesu Fernando Lugrisem a jednání podporujícím sekretariátem UNEP chemicals – vy všichni zde připravíte pražskou cestovní mapu pro Ženevu, která propojí ty, jež potřebují být propojeni, a sjednotí názory těch, kteří jsou dnes ještě stále vzdáleni od konsenzu.

Genius loci Prahy vás bude inspirovat a pomůže Vám. Praha je město mostů. Ukažme světu, že spojující mosty můžeme vybudovat i v našich myslích.

Přeji Vám úspěšné a plodné jednání zde v Praze. Těším se na viděnou znovu na diplomatické konferenci v Japonsku v příštím roce, kde bude nová a jistě vyvážená úmluva otevřena k podpisu.

 

Děkuji za pozornost.

 

 

Zdroj: MŽP