Více času na podstatné

Nová veřejná konzultace k reprodukční toxicitě epoxikonazolu a k návrhům na harmonizovanou klasifikaci a označení

16.07.2012 09:03

ECHA zahájila 21.6.2012 novou veřejnou konzultaci k reprodukční toxicitě epoxikonazolu a k novým návrhům harmonizované klasifikace a označení pro pět biocidů/pesticidů a kyselinu dusičnou a vyzývá dotčené strany k předložení komentářů ve stanovené lhůtě.


Veřejná konzultace k reprodukční toxicitě epoxikonazolu

Průmysl poskytl nové výsledky studií týkajících se reprodukční toxicity epoxikonazolu. Výkonný ředitel ECHA požádal Výbor pro hodnocení rizik (RAC) o vypracování stanoviska na harmonizovanou klasifikaci a označení epoxikonazolu z hlediska reprodukční toxicity (v souladu s čl. 77(3)c REACH) a v této souvislosti byla zahájena veřejná konzultace. Dotčené strany jsou vyzvány, aby zaslaly komentáře k reprodukční toxicitě epoxikonazolu a vzaly v úvahu nová data poskytující další informace a předešlé stanovisko RAC. Komentáře je možné předložit do 23. července 2012.

Další informace, dokumentace a webový formulář pro poskytnutí komentáře jsou k dispozici na webových stránkách ECHA.
Veřejná konzultace k novým návrhům harmonizované klasifikace a označení

Šest nových návrhů na harmonizovanou klasifikaci a označení je předloženo pro: kyselinu dusičnou, fosfid vápenatý, flonicamid, kyselinu oktanovou, kyselinu nonanovou a kyselinu dekanovou. Komentáře je možné předložit do 6. srpna 2012.

Další informace, dokumentace a webový formulář pro poskytnutí komentáře jsou k dispozici na webových stránkách ECHA.
Stanovisko RAC

RAC posoudí komentáře z veřejné konzultace a připraví stanovisko k návrhům harmonizované klasifikace a označení. Stanovisko RAC vezme Komise v úvahu při rozhodování o návrzích na harmonizovanou klasifikaci a označení, pokud budou návrhy akceptovány, harmonizovaná klasifikace a označení navržených látek bude zapsána do seznamu harmonizovaných klasifikací (příloha VI, část 3 nařízení CLP).

Jako nový krok jsou zainteresované strany vyzvány, aby se zaregistrovaly pomocí speciálního webového formuláře. Zaregistrované strany může ECHA požádat o účast v další cílené konzultaci, která by proběhla k jednotlivým návrhům po veřejné konzultaci.

Celá zpráva ECHA (v angličtině).

Zdroj: MPO