Více času na podstatné

Nová verze kontrolního nástroje pro IUCLID 5

23.07.2010 14:23

ECHA vydala novou verzi tzv. plug-inu, tedy doplňku k IUCLID 5, který umožňuje automatickou technickou kontrolu dokumentace ještě před jejím předložení agentuře. Tento doplněk byl nově doplněn o kontrolu oznámení CLP (klasifikace a označování látek) a byly tak rozšířeny jeho původní funkce kontroly registrační dokumentace a PPORD oznámení.

[celá zpráva]

Zdroj: ECHA