Více času na podstatné

REACH: Nová výzva k předložení relevantních údajů o vlastnostech látky.

13.05.2010 11:45

ECHA na svých stránkách uveřejnila novou výzvu pro předkládání údajů k látce "C8-C26 branched and linear hydrocarbons - Distillates" (CAS:848301-67-7). Obdržené informace pomohou ECHA při rozhodování o návrhu zkoušek na obratlovcích. Tato výzva přímo souvisí s jedním přecevzetím REACH, a to konkrétně s minimalizací provedených zkoušek na obratlovcích, při sběru potřebných údajů o vlastnostech látek. ECHA tedy vyzývá další třetí strany o případné poskytnutí relevantních údajů. Údaje by měly být nejlépe předány pokud možno v anglickém jazyce, nemělo by se jednat o tajné informace (budou následně veřejně dostupné), a ve formátu, který je uveden na stránkách ECHA. Zmíněná výzva platí do 26.6.2010.