Více času na podstatné

Nová zpráva EEA o ovzduší

20.06.2012 16:35

Evropská agentura pro životní prostředí (EEA) vydala novou zprávu zaměřenou na sdílení informací o kvalitě ovzduší v členských zemích.

V návaznosti na nově připravené prováděcí rozhodnutí, kterým se stanovují pravidla pro směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/107/ES a 2008/50/ES, pokud jde o vzájemnou výměnu informací a podávání zpráv o kvalitě vnějšího ovzduší, je kladen důraz na modernizaci a zkvalitňování poskytovaných údajů, usnadnění sdílení informací a snížení administrativní zátěže související s výkaznictvím dat týkajících se znečištění ovzduší. Mechanismus tzv. e-Reportingu vychází ze směrnice INSPIRE a budou zde využívány i výstupy z pozorování Země (GMES, aktivita Atmosféra).

Podrobnější informace o publikaci naleznete zde.

 

Zdroj: CENIA