Více času na podstatné

Nové centrum odpadového hospodářství v Plzeňském kraji

16.07.2012 08:09

V Klatovech byla zahájena nová výstavba sběrného dvora na komunální odpad, a to o rozloze necelých dvou hektarů. Nová výstavba nahradí původní sběrný dvůr, který má životnost pouze 7 let, a jehož kapacita je již nedostatečná. Výstavba bude rozdělena na dvě etapy. První etapa, která vyjde zhruba na 16mil. Kč, bude zahrnovat realizaci skladu nebezpečného odpadu, přístřešku pro kontejnery, mostní váhu, opravenou manipulační plochu, osvětlení, kanalizaci a vodovod. Její ukončení je plánováno na duben 2013. Druhá etapa zahrnující výstavbu administrativní budovy a technického zázemí by měla stát kolem 10mil. Kč, a měla by být ukončena v roce 2015. Financování bude z 85% zajištěno z prostředků operačního programu Životní prostředí a veřejných financí.

Více informací na CESKENOVINY.CZ