Více času na podstatné

Nové internetové stránky pro následné uživatele

06.06.2011 08:30

ECHA zveřejnila na svých internetových stránkách novou rubriku pro následné uživatele. Novou rubriku Downstream users naleznete v sekci REACH.

Rubrika Vám pomůže objasnit, zda jste podle nařízení REACH následnými uživateli či nikoliv. Další důležitou informací je, zda je Vaše použití zahrnuto v expozičním scénáři dodavatele vaší látky/směsi a jak postupovat, pokud tomu tak není.

V podrubrice Roles and obligations naleznete přehled různých rolí následných uživatelů a jejich povinností podle nařízení REACH.

V podrubrice Uses and reporting naleznete informace o tom, co má následný uživatel provést, když obdrží rozšířený bezpečnostní list od dodavatele látky/směsi a v jaké lhůtě.

Pokud použití následného uživatele není zahrnuto v expozičním scénáři bezpečnostního listu dodavatele, musí následný uživatel informovat ECHA o svých použitích.

 

Důležité informace

Nové stránky pro následné uživatele

Kapitoly 5 a 6 Pokyny pro následné uživatele v českém jazyce (Poznámka: rovněž v příloze)

Klíčové informace pro následné uživatele — bezpečnostní listy a expoziční scénáře: bezpečnostní listy a expoziční scénáře (Poznámka: rovněž v příloze)

Příručka pro předkládání údajů — část 21: Jak připravit a předložit hlášení následného uživatele pomocí nástroje IUCLID 5

Příručka pro koncové uživatele IUCLID 5

Upozornění na nástroj REACH—IT verze 2.2

Nařízení REACH — článek 38 týkající se hlášení následných uživatelů

 

Přílohy ke stažení