Více času na podstatné

Nové látky v seznamu kandidátů na povolení

16.12.2010 12:13

ECHA nově přidala osm látek na seznam kandidátů, jenž mohou v budoucnu podléhat procesu povolování (autorizaci). ECHA tak výrobcům a dovozcům doporučuje zkontrolovat níže uvedený seznam, jelikož zařazení látky mezi látky vzbuzující velké obavy (SVHC látky) sebou přináší některé další povinnosti, např. informační povinnost v rámci dodavatelského řetězce. Zařazením nových látek narostl současný seznam na celkem 46 látek.

  • síran kobaltnatý (ES: 233-334-2, CAS: 10124-43-3)
  • dusičnan kobaltnatý (ES: 233-402-1, CAS: 10141-05-6)
  • uhličitan kobaltnatý (ES: 208-169-4, CAS: 513-79-1)
  • cobaltum-di(acetát) (ES: 200-755-8, CAS: 71-48-7)
  • 2-methoxyethanol (ES: 203-713-7, CAS: 109-86-4)
  • 2-Ethoxyethanol (ES: 203-804-1, CAS: 110-80-5)
  • oxid chromovýoxid chromový (ES: 215-607-8, CAS: 1333-82-0)
  • Acids generated from chromium trioxide and their oligomers - Group containing: Chromic acid, Dichromic acid, Oligomers of chromic acid and dichromic acid (ES:231-801-5, 236-881-5 - není přiřazeno; CAS: 7738-94-5, 13530-68-2 - není přiřazeno)

[celá zpráva]

Zdroj: ECHA