Více času na podstatné

Nové limity pro hlášení produkce

08.09.2009 08:15

Novelou zákona o odpadech č. 279/2009 Sb. (baterková novela) se změnil i limit pro hlášení produkce odpadů. Hlášení o produkci odpadů se bude podávat elektronicky, ale zejména se zvýší minimální hranice pro povinnost ohlašování o produkci a nakládání s odpady z 50 na 100 kg u nebezpečných odpadů a z 50 na 100 tun u ostatních odpadů.